भूकंप पूर्वसूचना तंत्रज्ञान Earthquake Alert System
भोगोलिक माहिती

भूकंप पूर्वसूचना तंत्रज्ञान Earthquake Alert System

  भूकंपाची पूर्वसूचना देणारे “भूकंप पूर्वसूचना तंत्रज्ञान Earthquake Alert System !!” जगभरात दररोज भूकंप होतात, लाखो लोक भूकंपप्रवण प्रदेशात राहतात. […]