कर्नाटकातील धबधबे !!
भोगोलिक माहिती

कर्नाटकातील धबधबे !!

  कर्नाटकमधील  जोग फॉल्स , शिवसमुद्रम धबधबा , तसेच हेब्बे फॉल्स हे  प्रमुख धबधबे आहेत. यातील शिवसमुद्रम धबधबा म्हणजे एक […]