Textbooks of Maharashtra State Board

महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती आणि अभ्यासमंडळ याद्वारे हि स्टेट बोर्डाची पुस्तके अभ्यासक्रमानुसार दिलेली आहेत.
यामध्ये भूगोल ( Geography ) विषयाची , मुख्य म्हणजे भूगोल विषयाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तके आहेत.  हि  बालभारतीची  पुस्तके  आपण येथे डाउनलोड करू शकता .

Download Geography State Board Books – PDF

 

6th Geography_marathi
7th Geograpy-Marathi
8th Geograpy-Marathi
9th Geography-Marathi
10th Gography-Marathi
11th Geography-Marathi
12th Geogrpahy-Marathi

 

You cannot copy content of this page